བོད་ཀྱི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་མཛེས་ལྗོངས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐོར་བའི་ཡིད་དབང་རབ་ཏུ་འཕྲོག་པ།

ཇོ་མོ་གླང་མ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཡིན། མིག་སྔར་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་དུ་ཡུལ་སྐོར་ལ་ཡོང་མཁན་མང་ཤོས་ཀྱི་དུས་སུ་སླེབས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། 2024ལོའི་ཟླ་1ཚེས་1ནས་ཟླ་5ཚེས་20ཉིན་བར། ཇོ་མོ་གླང་མའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱིས་ཁྱོན་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་13.6ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་ཡོད།

འདི་ནི་ཡུལ་སྐོར་བས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་མཐོ་ཚད་རྡོ་རིང་མདུན་དུ་དྲན་རྟེན་པར་རྒྱག་བཞིན་པ།

འདི་ནི་ཡུལ་སྐོར་བས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཡུལ་སྐོར་བའི་སྒར་ས་ཆེ་མོར་སྐྱོད་བཞིན་པ།

གསར་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན་སྤྱི་སྟེགས་ཨང་གྲངས།

微信扫一扫加关注

返回
顶部
移动端 公众号 抖音号 快手号