རྐང་ཚ་རྫོང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
རྐང་ཚ་རྫོང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།རྐང་ཚ་ཞེས་པ་མཚོ་སྔོན་པོའི་རྐང་ཚ་ཁོ་ནར་མི་འཇུག་པར།བོད་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་པའི་ཚོ་སྡེ་དང་རུས་རྒྱུད་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་མིང་ཡིན།
[མཚོ་བྱང་མངའ་ཁུངས།] 2022-07-21 ཀློག་གྲངས།299