【ཨ་རིག་གླེན་པའི་གཏམ་རྒྱུད།】 ནག་རིས་བོ་དེ་ནི་ན་ཡིན།


སྔོན་ཨ་རིག་རྒད་པོ་ཞིག་གིས་འཕགས་པ་ཐར་བ་ཆེན་པོའི་མདོའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་འབྲི་སྐབས་ཡི་གེ་ན་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སྣག་ཚའི་ཐིགས་པ་ཞིག་ལྷུང་བས། ཁོས་འོག་གི་ཐིག་ཕྲེང་སྟེང་ལ་གོང་གི་ནག་རིས་བོ་དེ་ནི་ན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བྲིས་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་སོ།།

གསར་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན་སྤྱི་སྟེགས་ཨང་གྲངས།

微信扫一扫加关注

返回
顶部
移动端 公众号 抖音号 快手号