ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ཚོགས་ཆེན་འདིར་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།

ཟླ10པའི་ཚེས9ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཉིན་དེར་འཚོགས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ལག་བསྟར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་ཀྲུང་གོའི་བུད་མེད་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པར་ཞུགས་མཁན་གྱི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་འཐུས་མི29བདམས་པ་རེད།

མཆོང་རྒྱུག་འཕེན་གསུམ་གྱི་ལུས་རྩལ་པ་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་བུད་མེད་ཀྱི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་ཀྲུང་གོའི་བུད་མེད་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པར་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།གསར་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན་སྤྱི་སྟེགས་ཨང་གྲངས།

微信扫一扫加关注

返回
顶部
移动端 公众号 抖音号 快手号